Voor werknemers

Uitvallen op uw werk is vaak omgeven door schaamte en schuldgevoelens en kan leiden tot het verminderen van contacten en activiteiten buiten het werk om. Bij uitval door psychische klachten speelt dit vaak nog meer. Bij verzuim door psychische klachten is het echter net zo belangrijk als bij lichamelijke klachten om snel een diagnose te hebben en een betrouwbaar advies over behandelmogelijkheden om snel weer te herstellen. Psychiater Consult is gespecialiseerd in het beschrijven van psychische problemen en herstelmogelijkheden met betrekking tot werk.

Onze betrokken en toegankelijke psychiaters hebben veel ervaring en kennis op het gebied van psychiatrische diagnostiek, behandelingen en herstel. Wij doen een eenmalig consult waarin wij uw klachten in kaart brengen en u adviseren over het vervolgtraject. Daarbij staan uw hulpvraag en het bespoedigen van uw herstel centraal.

Het consult is uitdrukkelijk niet bedoeld voor conflictsituaties over het wel of niet terecht claimen van arbeidsongeschiktheid en/of beperkingen voor arbeid.

Consult aanvragen

Voor een consult is een verwijzing van een bedrijfsarts nodig. Voor het aanvragen van een consult vult de bedrijfsarts het aanmeldformulier in.  U wordt daarna uitgenodigd op onze locatie in Diemen, maar het consult kan op verzoek ook op een andere locatie in Nederland plaatsvinden, zoals een bedrijfsgeneeskundige dienst.

Na het consult

Na het consult ontvangt u binnen 5 werkdagen een rapport met daarin de bevindingen en het advies van de psychiater over een eventuele behandeling. Wij geven u een helder en op maat gemaakt advies, volgens de geldende psychiatrische richtlijnen.

Onze visie is dat vertrouwen het belangrijkste instrument is voor re-integratie in het arbeidsproces. Om die reden gaat onze rapportage eerst naar u. Samen met de psychiater bespreekt u het rapport en alleen als u akkoord bent met de inhoud, gaat het rapport naar de bedrijfsarts en ontvangt u een kopie.  De bedrijfsarts wordt wel altijd geïnformeerd over het feit dat het consult heeft plaatsgevonden en u het rapport heeft ontvangen.

U kan vervolgens het rapport met de  bedrijfsarts bespreken en gezamenlijk een herstelplan maken.

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie of vragen gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.