Psychiater Consult

Psychiater Consult richt zich op de samenwerking tussen werknemer en bedrijfsarts. Wij doen dit door snel, praktisch en oplossingsgericht advies.

Bij verzuim door psychische klachten spelen vaak gevoelens als schaamte en onmacht mee. Tijdige en passende ondersteuning en erkenning van deze gevoelens spelen een belangrijke rol bij het herstel. Tevens is bekend dat psychisch verzuim langer dan 3 maanden een hoog risico vormt voor langdurige arbeidsongeschiktheid met uiteindelijk een sterke teruggang in het inkomen. Daarnaast kan dit van invloed zijn op het sociaal-maatschappelijk functioneren van de werknemer en een verhoging van de kosten van de werkgever betekenen. Voor alle partijen is er daarom een belang om samen te werken aan herstel. Toch blijkt dit in de praktijk vaak lastig.

Psychiater Consult biedt handvatten voor werknemers om het herstel te bespoedigen en biedt bedrijfsartsen ondersteuning bij de advisering richting werknemer en werkgever.

Psychiater Consult onderscheidt zich door haar kennis en ervaring met arbeidsgeneeskunde en is er voor die werkgevers die willen investeren in hun werknemers, zodat zij snel de draad weer op kunnen pakken.

Het consult helpt onder andere bij:

  • het benoemen van psychische klachten;
  • het onderscheiden van milde en ernstige problematiek;
  • het in kaart brengen van herstelmogelijkheden en -benodigdheden;
  • het verkrijgen van een gericht behandeladvies.

Heeft u vragen?

Neem voor meer informatie of vragen gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.